Stichting Orgelconcerten Breda
the Breda Organ
Na afloop van het Orgelfestival Breda in 2016 heeft het bestuur van de Stichting Orgelconcerten Breda helaas moeten besluiten om na bijna 40 jaar haar activiteiten te beëindigen.
De stichting is per 1 januari 2020 opgeheven en geliquideerd.